Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek vialeksandra leksandra
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...
— Stanisław Lem, Solaris
Reposted fromdeviate deviate vialeksandra leksandra
"

Zwykła ludzka miłość polega na tym, że kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne."

J. Pilch

Reposted fromneverragain neverragain viacarre carre

Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.

Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacarre carre

Spoko kocie, mamy 9 żyć.
To ostatnie jest najlepsze i chce Ciebie w nim.

— Rasmentalism
Reposted fromtereseek tereseek viacarre carre

Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę

— Profesor Stelmach
Reposted fromblueinsane blueinsane viacarre carre

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viacarre carre

Rządzi nami skurwysyństwo i podle instynkty.

Reposted fromcarre carre

Myślę, że nasz mózg wie, co robi, kiedy każe nam zapomnieć.

— Zygmunt Miłoszewski – Uwikłanie
Reposted fromkonwalia konwalia viacarre carre

Sta­re grzechy mają długie cienie. 

— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacarre carre

nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 

— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viacarre carre

Niedoskonałości nadają charakter.

— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015

A jeśli już przepaść i pustka między nami, 
to tylko taka, na sekundę między ustami a ustami.

— h
Reposted fromirmelin irmelin viacarre carre

Nie jestem z przezroczystych ludzi, dobrze wiesz.

— Kasia Popowska - Przyjdzie taki dzień
Reposted fromButWhy ButWhy viacarre carre

Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.

— me.
Reposted fromprincipessa principessa viacarre carre

Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.

— Mariusz Szczygieł
Reposted from21gramow 21gramow viacarre carre

Najgorzej jest umrzeć pierwszy raz. Później jest już z górki.

Reposted fromblacktoblack blacktoblack viacarre carre

Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .

— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viacarre carre

Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec. 

— Hłasko
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viacarre carre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl